Zamknij

Przepraszamy

Pełna funkcjonalnoń›ę‡ strony bę™dzie dostę™pna po 14 marca. Za utrudnienia przepraszamy.

Urzę…dzenia wykonawcze

RGBW Controller

Sterowanie LEDami umożliwia nowy produkt – bezprzewodowy RGBW Controller. Po zintegrowaniu go z systemem...

306,27 zł (249,00 zł netto)
Wall Plug

Wall Plug jest najbardziej wysublimowanym, zdalnie sterowanym, inteligentnym włę…cznikiem sprzę™tów elektrycznych z...

269,37 zł (219,00 zł netto)
On-Off Switch 2x1,5kW FGS-221

Włę…cznik 2x1,5kW przeznaczony do pracy w puszce włę…cznika ń›ciennego lub tam, gdzie istnieje potrzeba wysterowania dwoma...

306,27 zł (249,00 zł netto)
On-Off Switch 1x3kW FGS-211

Włę…cznik 3kW przeznaczony do pracy w puszce włę…cznika ń›ciennego lub tam, gdzie istnieje potrzeba wysterowania dowolnego...

306,27 zł (249,00 zł netto)
Blind/Roller Shutter FGR-221

Za pomocę… sterownika rolet można podnosię‡ i opuszczaę‡ rolety okienne podłę…czone do zacisków urzę…dzenia...

306,27 zł (249,00 zł netto)
Dimmer 500W FGD-211

ńšciemniacz zdalnie sterowany, systemu jest przeznaczony do sterowania oń›wietleniem dowolnego typu. Może byę‡...

306,27 zł (249,00 zł netto)